บทความ

ข่าวงานมหกรรมยานยนต์


MOTOR EXPO 2015
พร้อมเปิดจองพื้นที่

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32″ หรือ THE 32 nd THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2015 เปิดเผยว่า ได้จัดพื้นที่ภายใน ชาลเลนเจอร์ 1-3 เรียบร้อยแล้ว โดยผังของปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสม

สำหรับพื้นที่รถยนต์ จะมีทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก จัดเตรียมไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทรถยนต์ โดยคาดว่าปีนี้จะมีบริษัทรถยนต์เข้าร่วมมากกว่าปีที่แล้ว

ส่วนพื้นที่อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ยังคงเน้นที่ความหลากหลายของสินค้า รวมถึงยังแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ เครื่องเสียง รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และพื้นที่มอเตอร์สปอร์ท ที่จะเน้นการแสดงและจัดกิจกรรมให้มีความคึกคักยิ่งขึ้น

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนรถที่จะนำมาแสดงซึ่งเป็นส่วนประกอบในการจองพื้นที่ แบ่งเป็น รถที่นำมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทย รถที่นำมาจัดแสดงครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน รถที่นำมาจัดแสดงครั้งแรกในทวีปเอเชีย และรถที่นำมาจัดแสดงครั้งแรกในโลก รวมถึงการนำรถแนวคิดและรถต้นแบบมาจัดแสดง จะได้รับคะแนนและอัตราส่วนลดในการจองพื้นที่ครั้งต่อไปแตกต่างกัน เนื่องจากรถ 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน โดยรถแนวคิด เป็นรถที่วิศวกรคิดค้นและพัฒนาออกแบบขึ้นตามจินตนาการ อาจจะมีการผลิตจริงในอนาคต หรือไม่ก็ได้ ส่วนรถต้นแบบ เป็นรถที่ออกแบบและพัฒนาจนพร้อมที่จะผลิตออกจำหน่าย

นอกจากนี้บริษัทรถยนต์ที่ต้องการพื้นที่บริเวณเดิมจากงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31″ บริษัท ฯ จะได้คะแนนเพิ่มพิเศษในการจองพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

ประธานจัดงานย้ำว่า การจองพื้นที่งาน “มหกรรมยายนต์ ครั้งที่ 32″ ยังคงให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคแก่ผู้สนใจทุกราย โดยใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ตัดสิน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษ

บริษัท ฯ จะเปิดให้จองพื้นที่งานอย่างเป็นทางการ สำหรับบริษัทรถยนต์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ช่วงเช้าจะเป็นการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ช่วงบ่ายเป็นการจองพื้นที่

ส่วนวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ช่วงเช้าเปิดจองพื้นที่มอเตอร์สปอร์ท และโซนเครื่องเสียง ช่วงบ่ายเปิดจองพื้นที่ อุปกรณ์รถยนต์

 

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
ปลูกฝังความซื่อสัตย์เยาวชนไทยสู่ปีที่ 7

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เยาวชนไทย ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักคิดและลงมือปฏิบัติจริง

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน คือ การประกวดร้องเพลงของเยาวชนให้เข้าใจถึงความซื่อสัตย์ โดยได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

จรัสรวี เทียมรัตน์ ตัวแทนจาก ทีมเยาวชนไทยไร้มลทิน ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ประเภทหมู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า “รู้จักการประกวดร้องเพลงของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินจากครูสอนร้องเพลง มีความสนใจและเห็นว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดดี รวมถึงอยากให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองสนใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สิ่งที่พวกเราได้รับจากการประกวดครั้งนี้ คือ ความตรงต่อเวลา ความมีวินัย และที่สำคัญ คือ ความสามัคคี เพราะเราต้องร่วมกันฝึกฝน ตีความให้เข้าใจความหมายที่ถ่องแท้ของเนื้อเพลง เพื่อเวลาร้องจะได้ถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้ซาบซึ้งและชัดเจน

นอกจากการร้องเพลงแล้ว มูลนิธิ ฯ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนถ่ายทอดความคิดผ่านการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

นวลจุฑา ยุ่นประยงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา ผู้ชนะเลิศ ผลงานภาพวาดชื่อ “เด็กและเยาวชนไทย มั่นคง ก้าวไกล นำไทยสู่อาเซียน” กล่าวว่า “ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ต้องการสื่อถึงการรวม 10 ประเทศ ในปี 2015 เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อทำธุรกิจการค้าร่วมกันบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมั่นคงและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป โดยส่วนตัวอยากเชิญชวนเยาวชนที่มีความสนใจในการวาดภาพส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นอกจากจะได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกลงบนภาพวาดแล้ว ยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียด มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่ www.lomhaijai.org www.opp.go.th และ www.oppy.opp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 215 นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านสังคมออนไลน์ที่ https://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo

 

เริ่มแล้ว ! โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6

 

“สื่อสากล” เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมเวทีประลองความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ยานยนต์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6 หรือ THE 6th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2015

ตลอดระยะเวลา 5 ปีของโครงการ ฯ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาผลงานของทีม BACKPACKING จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วิจิตรา เสริมจันทร์ หัวหน้าทีม เปิดเผยว่า ใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน BACKPACKING กว่า 4 เดือน โดยต้องการประดิษฐ์พาหนะที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาจราจรและมลพิษได้

ด้าน ณัฐพงษ์ ศินารา เสริมว่า BACKPACKING เป็นพาหนะไฟฟ้าน้ำหนักเบา ที่ใช้งานง่าย สามารถพับเป็นกระเป๋าลาก หรือสะพายหลัง รวมถึงในการเดินทางระยะใกล้ ราคาประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยงบประมาณที่ใช้ในการสร้างตัวต้นแบบอยู่ที่ประมาณ 24,000 บาท

“คุณค่าของรางวัลที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ คือ การได้นำความรู้ที่เรียนมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาให้ใช้งานได้จริง เพื่อเป็นประโยชน์แก่วงการยานยนต์ไทยในอนาคต” ทีม BACKPACKING กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6 หรือ THE 6th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2015 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.motorexpo.co.th หรือ www.autoinfo.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนกรกฏาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 406 โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้จัดแสดงในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32” ณ ชาลเลนเจอร์ อิมแพคท์เมืองทองธานี------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2558
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rxQtO
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th