บทความ

ความทรงจำแห่งเดือนมิถุนายน


ข้าพเจ้าเป็นน้องของรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่เรียกว่า (ฉบับถาวร 10 ธันวาคม 2475) 2 ปี พอเข้าโรงเรียนจึงได้ร้องเพลงซึ่งจำติดสมองมาตลอดว่า

“ยี่สิบสี่มิถุนา ยนมหาศรีสวัสดิ์ ปฐมฤกษ์ของรัฐ ธรรมนูญของไทย เริ่มระบอบอารยะประชาธิปไตย ทั่วราษฎรไทย ได้สิทธิเสรี สำราญ สำเริง รื่นเริง เต็มที่ เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์

(สร้อย) ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย (ซ้ำ)

“ชาติประเทศเหมือนชีวา ราษฎร์ประชาเหมือนร่างกาย ถ้าแม้ว่าชีวิตมลาย ร่างกายก็เป็นปฏิกูล พวกเราต้องร่วมรัก พิทักษ์ไทยไพบูลย์ อีกรัฐธรรมนูญ คู่ประเทศของไทย เสียกายเสียชนม์ยอมทนเสียได้ เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลย

(สร้อย) 2 เที่ยว

เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจทานเนื้อเพลงบางตอนที่เลือนจากความทรงจำ จึงได้ทราบว่า เพลงนี้ชื่อ เพลงวันชาติ แต่งเนื้อและทำนองโดย อาจารย์มนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีและนาฏศิลป์ กรมศิลปากร( ต่อมาได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ 1 ใน 4 คน ในชุดแรกปี 2528 ซึ่งประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช อาจารย์ มนตรี ตราโมท ท่านผู้หญิง แผ้วสนิทวงศ์เสนี อาจารย์ เฟื้อ หริพิทักษ์ ) อาจารย์แต่งเพลงนี้เมื่อ ปี 2483 ในสมัยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี แต่น่าใจหายเมื่อโตขึ้น เพลงนี้ก็เริ่มเลือนไปจากการย้ำสำนึกของเยาวชนไทย เพราะใช้เปิดเป็นการฉลองรัฐธรรมนูญมา 21 ปี แล้ว (วันชาติ 24 มิถุนายน) ก็ถูกยกเลิกในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วให้ใช้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เป็นวันชาติแทนต่อมาจนทุกวันนี้

ความทรงจำอีกเรื่องหนึ่งในเดือนนี้ เมื่อข้าพเจ้าโตแล้ว เมื่อปลายปี 2489 ชาติไทยก็ได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนไทยกำลังหลงรัก และเทิดทูนยิ่งพระองค์หนึ่ง นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทรงครองสิริราชสมบัติมาได้ 12 ปี ยังทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศ และมีกำหนดการจะเสด็จไปทรงศึกษาให้สำเร็จ ก่อนจะกลับมาครองไอศวรรย์อย่างถาวรต่อไปมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2489

ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งของปวงชนชาวไทยนั้น ไทยเราก็ได้มิ่งขวัญเกล้าชาวไทยพระองค์ใหม่มาทดแทน และทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นที่อบอุ่นเหนือเกล้าชาวไทยมาได้เนิ่นนานที่สุดในโลก จนบัดนี้ จากวันที่ 9 มิถุนายน 2489 จนบัดนี้ 69 ปี ในเดือนมิถุนายนนี้

ความทรงจำวัยที่ข้าพเจ้าเริ่มวัยหนุ่มสื่อเผยแพร่ให้จำได้ว่า ในวันที่มีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการอันเป็นเสมือนพระราชปณิธานว่า ““เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งข้าพเจ้าได้อัญเชิญมาเป็นบทกลอนว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขนำ สู่มวลมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชปณิธานอันงาม

นวมินทราราม เลิศแล้วพระจริยวัตรวิไล/นับเนื่องหกสิบห้าฉนำในฉัตรมงคลสมัย วโรกาสปีทองรองเรือง/พระเป็นเช่นสูรย์ส่องเมือง ทั่วทิศประเทือง เปล่งทิพย์ประกายทองผ่องไผท ฯลฯ/…เป็น “พลังแห่งแผ่นดิน”” ดล เป็นสรรพมงคลเพื่อชาติราษฎร์ประชาประสบสันต์/ผองพสกสุขศรีนิรันดร์ คือสุขทรงธรรม์ เป็นพระปณิธานธำรง/เนื่องวารมหาอุตมง-คลฉัตรภิเษกทรง นับเนื่องจำเนียรนิรันดร์กาล @------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2558
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dRe1c
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th