บทความ

70 ปีสิริฉัตรมังคลาธิษฐาน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2470 ที่โรงพยาบาล เมาน์ท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสทท์ส สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกับพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (ซึ่งต่อมา คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) นับถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา นับเป็นมหามงคลยิ่ง

เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระเชษฐาธิราช ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 แต่พระองค์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษา จึงได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ และทรงเปลี่ยนวิชาเรียนจากแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงศึกษาแต่เดิม เป็นนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโลซานน์ เพื่อเป็นประโยชน์เหมาะสมแก่การเป็นประมุขของประเทศ

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว เสด็จนิวัตพระนคร และได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 นับถึงวันนี้จึงถือได้เป็นปีที่ 66 ของการราชาภิเษกสมรส และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปีเดียวกันนั้น จึงทรงประกอบพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี ดังนั้นนับแต่ที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติก็เป็นเวลา 70 ปี นับว่าทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ หรือจักรพรรดิใดในโลก

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลหลายโอกาสบรรจบกันเช่นนี้ นิตยสาร “ฟอร์มูลา” จึงขอถวายบันทึกเป็นการเฉลิมฉลองไว้เป็นที่ระลึกดังนี้

ลุเจ็ดสิบปีผ่านนานนักหนา ชินสายตาข้าพระบาทมิคลาดเคลื่อน ตลอดปีเดือนวันอันคุ้นเตือน เฉกเสมือนนาฬิกาเตือนตาวัน

กลางแดดจ้าฝ้าฝุ่นฟุ้งตรลบ พระเสโทท่วมกลบพระพักตร์ผัน กลางฝนฟ้าพายุเดือดดุดัน กลางลมแล้งหนาวสั่นสะท้านสะเทือน

เหนือหุบห้วยกันดารร้างกลางป่าเขา กลางลำเนากระแสศึกระทึกเถื่อน กลางแดนดงแดดแดงแฝงเล่ห์เยือน กระสุนเกลื่อนพร้อมปลิดชีพิตแปร

มีจอมคนทนยาตราทุกหล้าแหล่ง ประจักษ์แจ้งราชวัตรชัดกระแส เพ็ญพระราชกรณีที่ถ่องแท้ เพื่อกอปรแก้ทุกข์ทั้งผองของประชา

เพื่อรอบรู้กู้วิกฤตทุกทิศถิ่น แหล่งน้ำ-ดิน-ฟ้า-อากาศ-ฝนหยาด-หญ้า กว่าสี่พันโครงการทรงพัฒนา ชุบชีวาพสกผองของแผ่นดิน

ทศพิธราชธรรมนำประเทศ พระประเวศแดนไกลในทุกถิ่น ลุเก้าสิบพระชนมายุภูมินทร์ พระเป็นปิ่นปกเกล้าผองเผ่าไทย

พสกหวังตั้งจิตอธิษฐาน ประลุกาลสมานฉันท์อันสดใส แผ่นดินทองรองเรืองเฟื่องฟูใจ ออก-ตก-กลาง-เหนือ-ใต้ ไทยสราญ

เพียงไทยถ้วนควรสำนึกรำลึกว่า ตราบวันใดไทยประชาไม่สุขศานต์ ตราบนั้นคือทุกข์ทั้งผองของภูบาล เพราะทรงญาณหยั่งทุกข์สุขประชา

เจ็ดสิบปีที่เถลิงถวัลยรัช เนิ่นนานกว่าทุกกษัตริย์ฉัตรแหล่งหล้า ขอพระเดชพระสยามเทวา พระบุญญาบูรพกษัตริย์ไทย

อีกพระศรีไตรรัตน์พิพัฒน์พร นวมินทร์บดินทรนิรัติศัย ถ้วนจัตุพิพิธพรบวรชัย สราญในไอศวรรย์นิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสาร “ฟอร์มูลา”

ประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรอง------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2559
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3KIPo
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th