บทความ

BASS BOX STATUS รุ่น SL10


แอคทีฟ ซับวูเฟอร์ขนาด 10 นิ้ว โครงสร้างตู้แบบฉีดขึ้นรูป ตกแต่งโทนสีดำ กรวยทำด้วยวัสดุ NYLON/STAINLESS STEEL กำลังขับ 250 วัตต์ RMS ขอบเซอร์ราวน์ดชนิดยาง ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 30-180 เฮิร์ทซ์ ปรับตั้งโลว์พาสส์ ฟิลเตอร์ได้ 30-150 เฮิร์ทซ์ ปรับค่าความไวสัญญาณอินพุทได้ตั้งแต่ 0.1-6 โวลท์ ปรับเฟส 0-180 องศา พร้อมช่องต่อไฮเลเวลสำหรับวิทยุ OEM และขั้วต่อสัญญาณ RCA มีรีโมทปรับเสียงเบสส์ให้ติดตั้งบริเวณใต้คอนโซล เพื่อให้คนขับปรับเสียงทุ้มได้สะดวก มิติเครื่อง (ก/ส/ล) 274x60x370 มม.------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ/อินเตอร์เนท
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2559
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hSj2e

Follow autoinfo.co.th