บทความ

PRE AMPLIFIER MARATHON รุ่น EQP-5


พาราเมทริค/พรีแอมพ์ พร้อมอีควอไลเซอร์ ขนาด 5 แบนด์ ปรับแต่งเสียงได้ตั้งแต่ค่าความถี่สูงที่ 10,000 เฮิร์ทซ์ ช่วงค่าความถี่กลางกับสูง 2,000 เฮิร์ทซ์ ช่วงค่าความถี่กลาง 500 เฮิร์ทซ์ ช่วงค่าความถี่กลางกับต่ำ 250 เฮิร์ทซ์ และค่าความถี่ต่ำ 40-120 เฮิร์ทซ์ ปรับเพิ่ม/ลดเสียงได้ +/-12 ดีบี ปรับเสียงทุ้มให้ซับวูเฟอร์ที่ค่าความถี่ 60, 80, 120 เฮิร์ทซ์ พร้อมปุ่ม DEFEAT สำหรับ BYPASSED สัญญาณ (ไม่ปรับแต่งเสียง) ค่าแรงดันสัญญาณอินพุท 2.0 โวลท์ ค่าแรงดันสัญญาณเอาท์พุท 6.7 โวลท์ ค่าความถี่ตอบสนอง 15-20,000 เฮิร์ทซ์------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ/อินเตอร์เนท
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2559
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hoCgh

Follow autoinfo.co.th