บทความ

โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 12


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED จัดกิจกรรม โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 12 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2548 มีการปลูกป่าชายเลน รวมทั้งสิ้นกว่า 477,800 ต้น เพื่อช่วยดูดซับแกสคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 5,000 ตัน/ปี นอกจากนี้ โตโยตา ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา และดำเนินงานแก่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท

นินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณบรรดาจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับ โตโยตา เมืองสีเขียว โดยกิจกรรม โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ โตโยตา ในการต่อยอดการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยั่งยืนแก่ผู้ที่สนใจต่อไป

โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 12 ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร ประกอบด้วย ตัวแทนจากบริษัทในเครือ กลุ่มพนักงาน โตโยตา และครอบครัว สมาชิกชมรมโตโยตาจิตอาสา สมาชิกเครือข่าย TOYOTA CSR FACEBOOK สมาชิกโตโยตาคาร์คลับ และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 4,000 คน ร่วมปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดสังคมคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทย ให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2559
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QtS5z
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th