บทความ

6 ครอสส์โอเวอร์


BOSS AUDIO BX35

พรีแอมพ์/อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 3 ทาง ปรับเลือกตัดไฮพาสส์ได้ตั้งแต่ 45-5,000 เฮิร์ทซ์ ให้กับลำโพงกลาง/แหลม เช่น ALPINE รุ่น SPR-17S มีช่วงค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 65-27,000 เฮิร์ทซ์ สามารถเลือกตั้งค่าไฮพาสส์ประมาณ 65-70 เฮิร์ทซ์ สำหรับ BX35 ปรับตั้งโลว์พาสส์ 40-250 เฮิร์ทซ์ (เพื่อตัดค่าความถี่ให้ลำโพงซับวูเฟอร์) ค่าความลาดชันครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี/ออคเทฟ ค่าความถี่ตอบสนอง 20-20,000 เฮิร์ทซ์ มีสวิทช์เลือกสัญญาณแบบทวีคูณ x1 (50-500 เฮิร์ทซ์) และ x10 (500-5,000 เฮิร์ทซ์) ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-18 ดีบี ปรับเฟส 0-180 องศา

 

HIFONICS HFXR

แอคทีฟ ครอสส์โอเวอร์แบบ 2/3 ทาง ปรับเลือกตัดค่าความถี่ไฮพาสส์ได้ (สำหรับลำโพงชุดหน้า) 32-400 เฮิร์ทซ์ แบบทวีคูณ x1 หรือ 640-8,000 เฮิร์ทซ์ แบบทวีคูณ x20 ปรับตั้งไฮพาสส์ (ลำโพงชุดหลัง) 32-400 เฮิร์ทซ์ สามารถเลือกช่องสัญญาณอินพุทได้ 2 หรือ 4 แชนแนล ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี ที่ค่าความถี่ 45 เฮิร์ทซ์ ในกรณีต้องการเสียงเบสส์ที่ชัดเจนขึ้น และเลือกโหมดการทำงานลำโพงซับวูเฟอร์ระบบโมโน หรือสเตริโอ ปรับเฟสได้ตั้งแต่ 0-180 องศา ขั้วต่อสัญญาณแบบ RCA ขนาด 2 แชนแนล ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 10-30,000 เฮิร์ทซ์ ค่าความเพี้ยน THD ต่ำกว่า 0.01 % ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนกว่า 95 ดีบี ค่าการแยกแชนแนลกว่า 60 ดีบี ค่าอัตราส่วนของ GAIN เอาท์พุท 1:2 มีหลอดไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน/แสดงระบบป้องกัน

 

ORION XTR-X4R

อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 4 ทาง ได้เปรียบกว่ายี่ห้ออื่นตรงที่สามารถนำไปตัดค่าความถี่ได้ 4 รูปแบบ ตั้งแต่ระบบซิงเกิล-แอมพ์, ไบ-แอมพ์, ทไร-แอมพ์ หรือควอด-แอมพ์ ตามต้องการ ปรับเลือกตัดไฮพาสส์ได้ 1,200-14,000 เฮิร์ทซ์ ปรับเลือกตัดมิดเรนจ์เอาท์พุท 2 ค่า ที่ค่าความถี่ตั้งแต่ 96-1,300 เฮิร์ทซ์ และ 1,600-8,100 เฮิร์ทซ์ ปรับเลือกตัดค่าความถี่ซับวูเฟอร์ที่ค่าความถี่ 35-503 เฮิร์ทซ์ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-13 ดีบี ปรับเฟสย่านมิดเรนจ์ตั้งแต่ 0-180 องศา ปรับควบคุมซับโซนิค ฟิลเตอร์ 20-40 เฮิร์ทซ์ ค่าแรงดันเอาท์พุท (แรงดันไฮ, มิด, ซับวูเฟอร์) 9.9 โวลท์ MAX ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 106 ดีบี (อ้างอิงที่ DB+A) ค่าอัตราการสโลฟของครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี/ออคเทฟ

 

PLANET AUDIO EC20B

พรีแอมพ์/อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 3 ทาง พร้อมปรับควบคุมระดับเสียงลำโพงซับวูเฟอร์ ปรับเลือกไฮพาสส์ (ลำโพงชุดหน้า) ตั้งแต่ค่าความถี่ 40-400 เฮิร์ทซ์ หรือ 800-8,000 เฮิร์ทซ์ ปรับเลือกไฮพาสส์ (ลำโพงชุดหลัง) ที่ค่าความถี่ 40-400 เฮิร์ทซ์ ปรับโลว์พาสส์ได้ 32-250 เฮิร์ทซ์ ให้กับลำโพงซับวูเฟอร์ เช่น KICKER รุ่น COMPS 10 ที่มีช่วงค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 30-500 เฮิร์ทซ์ ให้ปรับตั้งค่าโลว์พาสส์ประมาณ 90-100 เฮิร์ทซ์ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี ที่ค่าความถี่ 25-250 เฮิร์ทซ์ ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 110 ดีบี

 

POWER ACOUSTIK C-30XR

อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 3 ทาง ปรับเลือกตัดไฮพาสส์ได้ที่ (ลำโพงชุดหน้า/ชุดหลัง) 32-8,000 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเลือกตัดโลว์พาสส์ (ลำโพงซับวูเฟอร์) ที่ค่าความถี่ 50-160 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ที่ค่าความถี่ 40-120 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ พร้อมรีโมทปรับ GAIN ตั้งแต่ 0-12 ดีบี สามารถเลือกโหมดทำงานระบบสเตริโอ หรือโมโน และเหมาะสำหรับจัดชุดเล่นเป็นระบบทไร-แอมพ์ เพื่อขับลำโพงเสียงแหลม, กลาง, ทุ้ม ได้อิสระ ช่องต่อสัญญาณอินพุท/เอาท์พุทแบบโลว์เลเวลขนาด 6 แชนแนล ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 95 ดีบี ค่าการแยกแชนแนล 60 ดีบี

 

SOUNDSTORM SX310

พรีแอมพ์/อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 2/3 ทาง พร้อมรีโมทปรับควบคุมเสียงเบสส์ ปรับเลือกตัดไฮพาสส์ได้ตั้งแต่ 32-250 เฮิร์ทซ์ (แบบทวีคูณ x1) และ 640-5,000 เฮิร์ทซ์ (แบบทวีคูณ x20) เลือกค่าความลาดชันที่ 6 หรือ 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเลือกโลว์พาสส์ได้ 40-400 เฮิร์ทซ์ สามารถนำไปจัดชุดเล่นได้ทั้งระบบไบ-แอมพ์ หรือทไร-แอมพ์ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี ที่ค่าความถี่ 25-250 เฮิร์ทซ์ ค่าแรงดันเอาท์พุท 8 โวลท์ ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 110 ดีบี ค่าความเพี้ยนรวม THD ต่ำกว่า 0.01 % ค่าการแยกแชนแนล 80 ดีบี ค่าแรงดันไฟทำงาน (ระบบสวิทชิงแบบ DC TO DC) 10-16 โวลท์ (กราวน์ดลบ) ค่าอินพุท อิมพีแดนศ์ 20 กิโลโอห์ม ค่าเอาท์พุท อิมพีแดนศ์ 100 โอห์ม

 

ตารางเปรียบเทียบ ลำโพงแยกชิ้น

สินค้า BOSS AUDIO HIFONICS ORION PLANET AUDIO POWER ACOUSTIK SOUNDSTORM
รุ่น BX35 HFXR XTR-X4R EC20B C-30XR SX310
แบบ (ทาง) 3 2/3 4 3 3 2/3
ปรับไฮพาสส์ (เฮิร์ทซ์) 45-5000 640-8000 1200-14000 800-8000 32-8000 640-5000
ปรับไลว์พาสส์ (เฮิร์ทซ์) 40-250 32-400 50-500 32-250 50-160 40-400
ความถี่ตอบสนอง (เฮิร์ทซ์) 10-20000 10-30000 - 10-20000 - -
ความเพี้ยน THD (%) 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01
การแยกแชนแนล (ดีบี) 80 60 60 80 60 80
แรงดันอินพุท (โวลท์) 4.5 - - 4.5 - -
แรงดันเอาท์พุท (โวลท์) 9 8.5 9.9 8 5 8


------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2559
คอลัมน์ : รู้ก่อนเลือก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iLM3W
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th