บทความ

6 ครอสส์โอเวอร์


BOSS AUDIO BX35

พรีแอมพ์/อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 3 ทาง ปรับเลือกตัดไฮพาสส์ได้ตั้งแต่ 45-5,000 เฮิร์ทซ์ ให้กับลำโพงกลาง/แหลม เช่น ALPINE รุ่น SPR-17S มีช่วงค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 65-27,000 เฮิร์ทซ์ สามารถเลือกตั้งค่าไฮพาสส์ประมาณ 65-70 เฮิร์ทซ์ สำหรับ BX35 ปรับตั้งโลว์พาสส์ 40-250 เฮิร์ทซ์ (เพื่อตัดค่าความถี่ให้ลำโพงซับวูเฟอร์) ค่าความลาดชันครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี/ออคเทฟ ค่าความถี่ตอบสนอง 20-20,000 เฮิร์ทซ์ มีสวิทช์เลือกสัญญาณแบบทวีคูณ x1 (50-500 เฮิร์ทซ์) และ x10 (500-5,000 เฮิร์ทซ์) ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-18 ดีบี ปรับเฟส 0-180 องศา

 

HIFONICS HFXR

แอคทีฟ ครอสส์โอเวอร์แบบ 2/3 ทาง ปรับเลือกตัดค่าความถี่ไฮพาสส์ได้ (สำหรับลำโพงชุดหน้า) 32-400 เฮิร์ทซ์ แบบทวีคูณ x1 หรือ 640-8,000 เฮิร์ทซ์ แบบทวีคูณ x20 ปรับตั้งไฮพาสส์ (ลำโพงชุดหลัง) 32-400 เฮิร์ทซ์ สามารถเลือกช่องสัญญาณอินพุทได้ 2 หรือ 4 แชนแนล ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี ที่ค่าความถี่ 45 เฮิร์ทซ์ ในกรณีต้องการเสียงเบสส์ที่ชัดเจนขึ้น และเลือกโหมดการทำงานลำโพงซับวูเฟอร์ระบบโมโน หรือสเตริโอ ปรับเฟสได้ตั้งแต่ 0-180 องศา ขั้วต่อสัญญาณแบบ RCA ขนาด 2 แชนแนล ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 10-30,000 เฮิร์ทซ์ ค่าความเพี้ยน THD ต่ำกว่า 0.01 % ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนกว่า 95 ดีบี ค่าการแยกแชนแนลกว่า 60 ดีบี ค่าอัตราส่วนของ GAIN เอาท์พุท 1:2 มีหลอดไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน/แสดงระบบป้องกัน

 

ORION XTR-X4R

อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 4 ทาง ได้เปรียบกว่ายี่ห้ออื่นตรงที่สามารถนำไปตัดค่าความถี่ได้ 4 รูปแบบ ตั้งแต่ระบบซิงเกิล-แอมพ์, ไบ-แอมพ์, ทไร-แอมพ์ หรือควอด-แอมพ์ ตามต้องการ ปรับเลือกตัดไฮพาสส์ได้ 1,200-14,000 เฮิร์ทซ์ ปรับเลือกตัดมิดเรนจ์เอาท์พุท 2 ค่า ที่ค่าความถี่ตั้งแต่ 96-1,300 เฮิร์ทซ์ และ 1,600-8,100 เฮิร์ทซ์ ปรับเลือกตัดค่าความถี่ซับวูเฟอร์ที่ค่าความถี่ 35-503 เฮิร์ทซ์ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-13 ดีบี ปรับเฟสย่านมิดเรนจ์ตั้งแต่ 0-180 องศา ปรับควบคุมซับโซนิค ฟิลเตอร์ 20-40 เฮิร์ทซ์ ค่าแรงดันเอาท์พุท (แรงดันไฮ, มิด, ซับวูเฟอร์) 9.9 โวลท์ MAX ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 106 ดีบี (อ้างอิงที่ DB+A) ค่าอัตราการสโลฟของครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี/ออคเทฟ

 

PLANET AUDIO EC20B

พรีแอมพ์/อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 3 ทาง พร้อมปรับควบคุมระดับเสียงลำโพงซับวูเฟอร์ ปรับเลือกไฮพาสส์ (ลำโพงชุดหน้า) ตั้งแต่ค่าความถี่ 40-400 เฮิร์ทซ์ หรือ 800-8,000 เฮิร์ทซ์ ปรับเลือกไฮพาสส์ (ลำโพงชุดหลัง) ที่ค่าความถี่ 40-400 เฮิร์ทซ์ ปรับโลว์พาสส์ได้ 32-250 เฮิร์ทซ์ ให้กับลำโพงซับวูเฟอร์ เช่น KICKER รุ่น COMPS 10 ที่มีช่วงค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 30-500 เฮิร์ทซ์ ให้ปรับตั้งค่าโลว์พาสส์ประมาณ 90-100 เฮิร์ทซ์ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี ที่ค่าความถี่ 25-250 เฮิร์ทซ์ ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 110 ดีบี

 

POWER ACOUSTIK C-30XR

อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 3 ทาง ปรับเลือกตัดไฮพาสส์ได้ที่ (ลำโพงชุดหน้า/ชุดหลัง) 32-8,000 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเลือกตัดโลว์พาสส์ (ลำโพงซับวูเฟอร์) ที่ค่าความถี่ 50-160 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ที่ค่าความถี่ 40-120 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ พร้อมรีโมทปรับ GAIN ตั้งแต่ 0-12 ดีบี สามารถเลือกโหมดทำงานระบบสเตริโอ หรือโมโน และเหมาะสำหรับจัดชุดเล่นเป็นระบบทไร-แอมพ์ เพื่อขับลำโพงเสียงแหลม, กลาง, ทุ้ม ได้อิสระ ช่องต่อสัญญาณอินพุท/เอาท์พุทแบบโลว์เลเวลขนาด 6 แชนแนล ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 95 ดีบี ค่าการแยกแชนแนล 60 ดีบี

 

SOUNDSTORM SX310

พรีแอมพ์/อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์แบบ 2/3 ทาง พร้อมรีโมทปรับควบคุมเสียงเบสส์ ปรับเลือกตัดไฮพาสส์ได้ตั้งแต่ 32-250 เฮิร์ทซ์ (แบบทวีคูณ x1) และ 640-5,000 เฮิร์ทซ์ (แบบทวีคูณ x20) เลือกค่าความลาดชันที่ 6 หรือ 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเลือกโลว์พาสส์ได้ 40-400 เฮิร์ทซ์ สามารถนำไปจัดชุดเล่นได้ทั้งระบบไบ-แอมพ์ หรือทไร-แอมพ์ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี ที่ค่าความถี่ 25-250 เฮิร์ทซ์ ค่าแรงดันเอาท์พุท 8 โวลท์ ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 110 ดีบี ค่าความเพี้ยนรวม THD ต่ำกว่า 0.01 % ค่าการแยกแชนแนล 80 ดีบี ค่าแรงดันไฟทำงาน (ระบบสวิทชิงแบบ DC TO DC) 10-16 โวลท์ (กราวน์ดลบ) ค่าอินพุท อิมพีแดนศ์ 20 กิโลโอห์ม ค่าเอาท์พุท อิมพีแดนศ์ 100 โอห์ม

 

ตารางเปรียบเทียบ ลำโพงแยกชิ้น

สินค้า BOSS AUDIO HIFONICS ORION PLANET AUDIO POWER ACOUSTIK SOUNDSTORM
รุ่น BX35 HFXR XTR-X4R EC20B C-30XR SX310
แบบ (ทาง) 3 2/3 4 3 3 2/3
ปรับไฮพาสส์ (เฮิร์ทซ์) 45-5000 640-8000 1200-14000 800-8000 32-8000 640-5000
ปรับไลว์พาสส์ (เฮิร์ทซ์) 40-250 32-400 50-500 32-250 50-160 40-400
ความถี่ตอบสนอง (เฮิร์ทซ์) 10-20000 10-30000 - 10-20000 - -
ความเพี้ยน THD (%) 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01
การแยกแชนแนล (ดีบี) 80 60 60 80 60 80
แรงดันอินพุท (โวลท์) 4.5 - - 4.5 - -
แรงดันเอาท์พุท (โวลท์) 9 8.5 9.9 8 5 8


------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2559
คอลัมน์ : รู้ก่อนเลือก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iLM3W
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th