บทความ

โตโยตา จัดกิจกรรม เมืองสีเขียวที่เชียงคาน


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “โตโยตา เมืองสีเขียวที่เชียงคาน” เป็นแห่งแรกในภาคอีสานต่อจากภาคเหนือที่เชียงราย และภาคใต้ที่กระบี่ ซึ่ง โตโยตา นำองค์ความรู้ทั้ง 4 แนวทางจากกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนภายในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยแกสเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมครั้งนี้ เริ่มด้วยการการปั่นจักรยานตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขง ระยะทาง 11 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ โตโยตา ยังสนับสนุนติดตั้งจุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการออกแบบโดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเชียงคานมาประยุกต์ บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน

ด้านการจัดการขยะ โตโยตา สนับสนุนถังคัดแยกขยะในบริเวณถนนคนเดินเชียงคานเพื่ออำนวยความสะดวก และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะส่งต่อไปยังปลายทางที่โรงคัดแยกขยะของทางเทศบาลเชียงคาน เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน

การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นหันมาใช้พลังงานทดแทน โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ที่จุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม และถังคัดแยกขยะ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เป็นไฟส่องสว่างให้กับบริเวณรอบๆ ในช่วงเวลากลางคืน เป็นการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศรอบโรงคัดแยกขยะของเทศบาลเชียงคาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่น และกลิ่นของขยะที่จะกระจายออกสู่ชุมชน และถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนแก่นักเรียน และชุมชนในอนาคต

โตโยตา มีแผนในการขยายกิจกรรม “โตโยตา เมืองสีเขียว” ให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2559
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bVIzR
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th