บทความ

โตโยตา จัดกิจกรรม เมืองสีเขียวที่เชียงคาน


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “โตโยตา เมืองสีเขียวที่เชียงคาน” เป็นแห่งแรกในภาคอีสานต่อจากภาคเหนือที่เชียงราย และภาคใต้ที่กระบี่ ซึ่ง โตโยตา นำองค์ความรู้ทั้ง 4 แนวทางจากกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนภายในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยแกสเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมครั้งนี้ เริ่มด้วยการการปั่นจักรยานตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขง ระยะทาง 11 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ โตโยตา ยังสนับสนุนติดตั้งจุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการออกแบบโดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเชียงคานมาประยุกต์ บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน

ด้านการจัดการขยะ โตโยตา สนับสนุนถังคัดแยกขยะในบริเวณถนนคนเดินเชียงคานเพื่ออำนวยความสะดวก และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะส่งต่อไปยังปลายทางที่โรงคัดแยกขยะของทางเทศบาลเชียงคาน เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน

การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นหันมาใช้พลังงานทดแทน โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ที่จุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม และถังคัดแยกขยะ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เป็นไฟส่องสว่างให้กับบริเวณรอบๆ ในช่วงเวลากลางคืน เป็นการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศรอบโรงคัดแยกขยะของเทศบาลเชียงคาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่น และกลิ่นของขยะที่จะกระจายออกสู่ชุมชน และถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนแก่นักเรียน และชุมชนในอนาคต

โตโยตา มีแผนในการขยายกิจกรรม “โตโยตา เมืองสีเขียว” ให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2559
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bVIzR
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th