บทความ

รัฐบาลกับรัฐธรรมนูญ


การปกครองประเทศทุกประเทศในโลก สำคัญที่กฎหมายสูงสุด และความเป็นรัฐบาลของพลเมือง เมืองไทยของเราขณะนี้มีรัฐบาล แต่กฎหมายสูงสุดขณะที่เรากำลังบันทึกเรื่องนี้ อยู่ระหว่างการปฏิรูป

รัฐบาล คสช. น่าจะคงความเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ รักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ดำเนินการทางด้านการปกครองเพื่อให้เข้าสู่การปฏิรูป ไปสิ้นสุดความเป็นรัฐบาลก็ต่อเมื่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอน เป็นผลให้มีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลชุดใหม่มารับมอบงาน

ร่างรัฐธรรมนูญได้รับการวิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสิ่งใหม่ในแทบจะทุกด้านของสังคม เสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้รับการดูแลจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนจะผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภา
การตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญ มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของพลเมือง ที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ้างว่า ต้องการให้พลเมืองเป็นใหญ่ในประเทศนี้

ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการพื้นฐานทั่วๆ ไปของรัฐธรรมนูญทุกประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่แล้ว สหราชอาณาจักรมีการเลือกตั้ง ผลของการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคอนุรักษนิยมของ เดวิด คาเมรอน ได้รับเสียงข้างมาก และได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลโดย เดวิด คาเมรอน เป็นหัวหน้ารัฐบาลอีกสมัยหนึ่ง

สหราชอาณาจักรของอังกฤษ มีพรรคใหญ่ 2 พรรค นอกจากพรรคอนุรักษนิยมแล้ว ก็มีพรรคแรงงาน (LABOUR PARTY) คล้ายคลึงกับสหรัฐอเมริกา มี เดโมคแรท กับ รีพับลิกัน

พรรคอนุรักษนิยม (CONSERVATIVE) มีหัวหน้ารัฐบาลสำคัญ 2 คนในอดีต คือ เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิลล์ กับ มาร์กาเรท แธทเชอร์ คนแรกดังมากในสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่คนหลังดังเพราะได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคนแรกของสหราชอาณาจักร สื่อมวลชนรัสเซีย ตั้งฉายา แธทเชอร์ว่า “หญิงเหล็ก” (IRON LADY) และศึกชิงเกาะฟอล์คแลนด์สเกิดขึ้นระหว่างที่ แธทเชอร์ เป็นนายกรัฐมนตรี

ความต้องการของคนอังกฤษที่ทุ่มเทคะแนนให้พรรคอนุรักษนิยมของ เดวิด คาเมรอน เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินอีกครั้ง เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งรัฐบาลใหม่ ต้องการให้มีการประชามติ

อังกฤษเพิ่มความเข้มงวดกับ บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศมากกว่าแต่ก่อน กล่าวอย่างเรียบง่ายก็คือ ต้องการป้องกันการเข้าไปแย่งอาชีพของคนอังกฤษ และป้องปรามบรรดาผู้อพยพไปในตัว

ประเด็นสำคัญตัวนี้ ขัดกับหลักการของ อียู เพราะ อียู มีนโยบายหลัก ให้การเดินทางของพลเมือง อียู เดินทางได้โดยเสรี จะเข้าเมืองไหนประเทศไหนก็ได้ที่เป็นประเทศสมาชิกของ อียู แถมยังมีสิทธิทำงานได้บนแผ่นดินนั้น

เดวิด คาเมรอน มีหลักการที่ยึดมั่น คือ ต้องการทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สหราชอาณาจักรต้องการ ก็ต้องดูว่า เขาจะมีทางออกกับปัญหานี้อย่างไร

เช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องดูว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะคลอดมาในรูปทรงแบบไหน โดยที่พลเมืองของประเทศจะได้รับสิทธิ และอรรถประโยชน์มากน้อยประการใด…!?!------------------------------
เรื่องโดย : สยาม เมืองยิ้ม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2558
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vtmsG
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th