บทความ

ปี 2558 หลายตลาดแชมพ์เปลี่ยนมือ


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนธันวาคม 2015/2014

ตลาดโดยรวม + 13.4 %
รถยนต์นั่ง - 2.9 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 131.2 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) - 32.4 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 0.4 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 18.7 %
อื่นๆ - 1.7 %

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2015/2014

ตลาดโดยรวม - 9.3 %
รถยนต์นั่ง - 19.0 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 40.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) - 23.5 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ - 13.6 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 7.0 %
อื่นๆ - 4.4 %

ไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคมของทุกปี จะมีตัวเลขที่สูงกว่าในทุกๆ เดือนที่ผ่านมาของแต่ละปี เพราะมีหลายปัจจัยหนุนให้การซื้อขายง่าย รวดเร็ว และสะดวกขึ้น อาทิ การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ รุ่นสุดท้ายของปีเข้าสู่ตลาด การจัดพโรโมชันพิเศษแบบทิ้งทวนที่หาไม่ได้ในเดือนอื่นๆ ของปี โดยเฉพาะปี 2558 ที่บรรดาผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่ต่างชูพโรโมชันราคาเดิม ก่อนที่รถยนต์หลายรุ่นจะมีการปรับราคาขึ้นตามอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2559 รวมถึงการจัดงาน MOTOR EXPO ที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี ถือเป็นงานใหญ่งานสุดท้ายของปี ที่บริษัทรถยนต์ต่างๆ ไม่พลาดที่จะส่งรถยนต์รุ่นต่างๆ เข้าโชว์ตัว และทั้งหลายทั้งปวงนี้นำมาสู่ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงในเดือนธันวาคม ปี 2558 ที่พุ่งขึ้นสูงถึง 101,464 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม ปีก่อนหน้านี้ถึง 13.4 % สำหรับช่วงระยะเวลาการจัดงาน MOTOR EXPO ปี 2558 ที่ผ่านพ้นไป ถึงจะมียอดการจองรถยนต์ใหม่ภายในงานไม่สูงเท่ากับที่เคยทำไว้ในปี 2557 แต่ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในเดือนธันวาคม เพิ่มมากขึ้น

 

ในปี 2558 ที่อำลาจากไปแล้วนั้น รถยนต์ใหม่ในประเทศมีการซื้อขายไปรวมทั้งสิ้น 799,434 คัน ลดลง 9.3 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงของปี 2557 และไม่ถึงเป้ารวมที่มองกันไว้ที่ 830,000 คัน โดยรถยนต์ที่มีผู้จับจองเป็นเจ้าของมากที่สุด เป็นรถยนต์โมเดลรุ่นต่างๆ ของ โตโยตา ที่จำหน่ายไปได้รวม 265,171 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาด 33.2 % อย่างไรก็ตาม โตโยตา ยังมียอดจำหน่ายที่ลดลง 18.8 % เมื่อเทียบกับที่เคยทำได้ในปี 2557 ตามด้วยรถยนต์จากค่าย อีซูซุ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ปี 2558 ทั้งปีอยู่ที่ 144,295 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 18.0 % เป็นยอดจำหน่ายที่ลดลงจากปีก่อนนี้ 10.0 % ยอดจำหน่ายรถใหม่สูงสุดอันดับที่ 3 เป็นรถยนต์จากค่าย ฮอนดา จำหน่ายได้ 112,178 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 14.0 % ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.3 % อันดับที่ 4 เป็นรถยนต์ในสังกัดของ มิตซูบิชิ จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 61,070 คัน ส่วนแบ่งการตลาดรับไป 7.6 % แต่ก็เป็นยอดจำหน่ายที่ปรับตัวลดลง 4.5 % อันดับ 5 เป็นรถยนต์รุ่นต่างๆ ของค่าย นิสสัน จำหน่ายได้รวม 51,203 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาด 6.4 % เป็นยอดจำหน่ายที่ลดลง 13.5 % เมื่อเทียบกับปี 2557

 

ตลาดรถพิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้านี้ บรรดาผู้จำหน่ายรถยนต์ในตลาดนี้ทำยอดจำหน่ายรวมกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เดือนธันวาคมนี้ก็เช่นกัน ยอดจำหน่ายรวมทั้งหมดของรถยนต์ในตลาดนี้มีทั้งสิ้น 35,031 คัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีก่อน 0.4 % ยอดจำหน่ายที่สะสมมาตั้งแต่เดือนแรกของปีไล่มาจนถึงเดือนสุดท้ายนี้ อยู่ที่ 301,545 คัน ลดลง 13.6 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายปี 2557

 

เฉพาะเดือนธันวาคม เป็นรถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อจากค่าย อีซูซุ ที่จำหน่ายขายดีเป็นพิเศษ โดยทำยอดจำหน่ายได้สูงถึง 16,357 คัน เพิ่มขึ้นถึง 34.4 % เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2557 และได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 46.7 % ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับยอดจำหน่ายตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้ตำแหน่งแชมพ์ยอดจำหน่ายพิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ประจำปี 2558 ตกเป็นของ อีซูซุ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก โตโยตา ครองแชมพ์ตลาดนี้มาเนิ่นนานหลายปี โดยพิคอัพ อีซูซุ จำหน่ายไปได้ทั้งสิ้น 113,525 คัน ครองส่วนแบ่งการตลาด 37.6 % ขณะที่แชมพ์เก่า โตโยตา ในเดือนธันวาคมมียอดจำหน่ายที่ 7,959 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 22.7 % รวมกับทุนเดิมที่มีอยู่ไม่พอเพียงที่จะรักษาตำแหน่งแชมพ์ไว้ได้ หล่นมาอยู่ในอันดับที่ 2 ของพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อยอดนิยม โดยปี 2558 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 103,224 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 34.2 % อันดับ 3 ในเดือนธันวาคม และของปี 2558 เป็นของ มิตซูบิชิ โดยเดือนธันวาคมจำหน่ายได้ 2,710 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.7 % รวมทั้งปีจำหน่ายได้ทั้งสิ้น 21,591 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.2 % อันดับ 4 เป็นของค่าย ฟอร์ด เดือนธันวาคมจำหน่ายไปได้ 2,358 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.7 % รวมกับยอดจำหน่ายเดิมตั้งแต่ต้นปี ทำให้มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 19,877 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.6 % สำหรับปี 2558 และอันดับ 5 นิสสัน เดือนธันวาคมจำหน่ายได้ 2,342 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.7 % เท่ากับ ฟอร์ด รวมกับยอดจำหน่ายที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีทำให้ นิสสัน มียอดรวมทั้งสิ้น 18,316 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 6.1 %

 

พิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยอดจำหน่ายสูงสุดในเดือนธันวาคม เป็นพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อของ โตโยตา จำหน่ายไปได้ 1,943 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 53.7 % จากยอดจำหน่ายรวมทั้งตลาด 3,620 คัน ซึ่งเป็นยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นถึง 18.7 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายรถยนต์ประเภทนี้ในปี 2557 อันดับ 2 เป็นของค่าย ฟอร์ด จำหน่ายได้ 669 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 18.5 % อันดับ 3 อีซูซุ 484 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 13.4 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 285 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.9 % และอันดับ 5 นิสสัน 181 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 5.0 % รถพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 31,265 คัน ในปี 2558 เป็นยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 7.0 % เมื่อเทียบกับปี 2557 แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดในตลาดนี้เป็นของ โตโยตา ที่มียอดจำหน่ายรวมทั้งหมด 16,888 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 54.0 % ตามด้วย อีซูซุ จำหน่ายได้ทั้งหมด 5,194 คัน รับส่วนแบ่งการตลาดไป 16.6 % อันดับ 3 เป็นผลงานของค่าย ฟอร์ด จำหน่ายได้รวม 4,017 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.8 % อันดับ 4 เป็นของ มิตซูบิชิ จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 3,670 คัน ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 11.7 % และอันดับ 5 เป็นของ นิสสัน จำหน่ายได้รวม 1,096 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 3.5 %

 

รถเอสยูวี เฉพาะเดือนธันวาคมตลาดนี้มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 23,276 คัน เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 131.2 % เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2557 ยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย โตโยตา จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 6,671 คัน คิดเป็น 28.7 % ของตลาดทั้งหมด ตามด้วย มิตซูบิชิ จำหน่ายได้ 5,465 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 23.5 % อันดับ 3 ฮอนดา จำหน่ายรวมกันได้ 3,583 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 15.4 % อันดับ 4 อีซูซุ จำหน่ายรวมทั้งหมด 1,925 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.3 % อันดับ 5 ฟอร์ด 1,863 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.0 % เมื่อรวมกับยอดจำหน่ายที่เกิดขึ้น 11 เดือนก่อนหน้านี้ ทำให้ปี 2558 ตลาดรถเอสยูวี ที่มีให้เลือกทั้งไซซ์ใหญ่และเล็ก ราคาแพงหูฉี่ จนถึงระดับสามัญชนคนธรรมดาก็จับจองเป็นเจ้าของได้นี้ มียอดจำหน่ายรวมกันโดยไม่แบ่งเป็นยอดจำหน่ายของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ทั้งสิ้น 125,411 คัน เพิ่มสูงขึ้นกว่ายอดจำหน่ายปีก่อนหน้าถึง 40.9 % ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงยานยนต์ มีความเห็นพ้องต้องกันในการปรับเป้ายอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 10 % หรือคาดว่าปี 2559 ปริมาณการซื้อขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงในประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 720,000 คัน จริงเท็จแค่ไหน ต้องตามดูกันต่อไปในปี 2559------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2559
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2o6r8
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th