บทความ

หาค่าความถี่ CABIN GAIN เพื่อความดังเสียงอัตโนมัติ


หาค่าความถี่ CABIN GAIN
เพื่อความดังเสียงอัตโนมัติ

ซับวูเฟอร์เป็นลำโพงที่ทำหน้าที่ผลิตความถี่เสียง ซึ่งอยู่ในช่วงค่าความถี่ต่ำแถวๆ ย่าน 20-100 HZ ส่วนลำโพงที่มีขนาดเล็ก จะไม่สามารถผลิตค่าความถี่เสียงในย่านนี้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของตัวมันเอง โดยทั่วไปซับวูเฟอร์มีขนาดตั้งแต่ 8″ ถึง 15″ หรือใหญ่กว่านี้ และต้องการกำลังขับสูงกว่าลำโพงโคแอกเชียลหรือลำโพงแยกชิ้น ส่วนลำโพงซับวูเฟอร์จะต้องมีตู้ ถึงจะผลิตค่าความถี่ต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บางครั้งตู้ลำโพงซับวูเฟอร์ถูกติดตั้งบริเวณด้านหลังรถซีดาน ลำโพงกับตู้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยดูจากค่าแฟคเตอร์ของโรงงาน เพื่อตัดสินใจเลือกซับวูเฟอร์ให้เหมาะสมกับตู้ ส่วนใหญ่ตู้ลำโพงสามารถเลือกรูปทรงให้เข้ากันกับรถได้หลากหลายแบบ เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือทรงกลม เป็นต้น

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการรับกำลังขับ หรือ POWER HANDING ในซับวูเฟอร์ ซึ่งผู้ผลิตเกือบทุกยี่ห้อจะระบุค่านี้มาให้ ค่าการรับกำลังขับในลำโพงจะบอกก่อนที่มันจะได้รับความเสียหาย เป็นปริมาณพลังงานที่ลำโพงทำงานได้จริง (เมื่อกรวยลำโพงเคลื่อนตัวสูงสุด) และพลังงานบางส่วนจะสูญเสียไปกับความร้อน โดยแฟคเตอร์เป็นสเปคบอกค่า X-MAX ลำโพง (ค่าต่ำสุดถึงสูงสุดที่วอยศ์คอยล์ขยับได้) ดังนั้นสเปคลำโพงมีความสำคัญเพื่อออกแบบตู้ลำโพงที่เหมาะสม

จำไว้ว่ากำลังขับ 100 วัตต์ ลำโพงให้ประสิทธิภาพความดังเสียง 20 ดีบี ถ้าต้องการเพิ่มความดังอีก 3 ดีบี จะต้องใช้เพาเวอร์แอมพ์ 200 วัตต์ หรือดูตารางข้างล่าง

กำลังขับ (วัตต์) ความดังเสียงที่เพิ่มขึ้น
3.125 5 ดีบี
6.25 8 ดีบี
12.5 11 ดีบี
25 14 ดีบี
50 17 ดีบี
100 20 ดีบี
200 23 ดีบี
400 26 ดีบี
800 29 ดีบี

ดูตารางกันว่า ทุกๆ ความดังเสียงที่เพิ่มขึ้น 3 ดีบี จะต้องใช้กำลังวัตต์เท่าไร ถึงจะได้ความดังเสียงอย่างที่ต้องการ

 

ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ
ความดังเสียงที่เพิ่มขึ้น

โครงสร้างอคูสติคภายในห้องโดยสารรถยนต์ มีผลทำให้เกิดการเพิ่ม และลดความดังเสียง ซึ่งผลดังกล่าว มีดังนี้

o การเพิ่มลำโพง 1 ดอก เป็น 2 ดอก (ความดังเสียงลำโพงดอกแรก 3 ดีบี ส่วนลำโพงดอกที่ 2 3 ดีบี รวมกัน 6 ดีบี)

o ระยะทางของลำโพงที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (มาตรฐานคือ 1 เมตร) ความดังเสียง ลดลง 6 ดีบี

o พื้นผิวอุปกรณ์ต่างๆ ในรถที่สะท้อนเสียง สามารถเพิ่มความดัง 6 ดีบี

o พื้นผิวอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือน สามารถดูดซับเสียงได้มากถึง 10 ดีบี (ทำให้นิยมติดวัสดุ SOUND DAMPLING)

 

คำนวณ CABIN GAIN
เพิ่มการขยายอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังเกิดจาก CABIN GAIN เป็นช่วงความดังเสียงในย่านค่าความถี่ต่ำที่เพิ่มขึ้น 12 ดีบี/ออคเทฟ (ขึ้นกับรถยนต์) ตัวอย่าง นิสสัน มาร์ท มีความยาวภายในห้องโดยสาร 2,450 มม. หรือเท่ากับ 8.03 ฟุต (1 ฟุต = 304.8 มม.) แทนค่า CABIN GAIN = 565 / 8.03 เท่ากับ 70.36 HZ ดังนั้นการออกแบบตู้ซับวูเฟอร์เพื่อติดตั้งกับรถคันนี้ สามารถใช้ตู้ที่มี F3 ประมาณ 65 HZ (F3 คือ ค่าความถี่ที่ลดลง-3 ดีบี) ดังนั้นความถี่เสียงที่ได้ยินระหว่าง 20-65 HZ จะมีความดังเพิ่มขึ้น 12 ดีบี (ถูกขยายด้วย CABIN GAIN) โดยอัตโนมัติ และไม่ต้องเพิ่มเพาเวอร์แอมพ์/ซับวูเฟอร์เข้าไปในระบบแต่อย่างใด------------------------------
เรื่องโดย : นายจอร์จ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ/อินเตอร์เนท
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2558
คอลัมน์ : เทคนิค
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6gG4p

Follow autoinfo.co.th