บทความ

ปตท. ฯ รับมอบใบรับรอง


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองระบบ ISO22301:2012 และ มอก. 22301-2556 จากผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO โดยเป็นการรับรองระบบการบริการจัดการ ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่จัดหา บรรจุ ขนส่ง และจำหน่ายแกสธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รองรับทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อมิให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2558
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wBBMW

Follow autoinfo.co.th