บทความ

บางจาก ฯ สนับสนุนสินเชื่อ SMES


บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 3 สถาบันการเงิน สนับสนุนสินเชื่อ SMES ผ่านบัตร บางจาก ฟลีทคาร์ด

โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือของบริษัทน้ำมันไทยรายแรกที่ร่วมมือกับภาครัฐ และสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ช่วยหนุนผู้ประกอบการ SMES เพิ่มขีดการแข่งขัน เข้าถึงสินเชื่อผ่านบัตร “บางจาก ฟลีทคาร์ด” ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่ง หรือผู้ประกอบการที่มีต้นทุนการขนส่งเป็นค่าน้ำมันอย่างดี

โดย บางจาก จะชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อให้กับ บสย. แทนผู้ประกอบการ SMES ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบัตรฟลีทคาร์ด ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี คิดเป็น 8.25 % ของวงเงินค้ำประกัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่มียอดการใช้น้ำมันต่อเดือนไม่สูงมาก เข้าถึงสินเชื่อบัตรฟลีทคาร์ดได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาในการอนุมัติสั้นลง และได้รับเครดิท ในการชำระค่าน้ำมันสูงสุด 55 วัน ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2558
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/INGEv

Follow autoinfo.co.th