บทความ

โตโยตา ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TMAP-EM) สนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมการผลิต และการบริหารจัดการด้านชิ้นส่วน

บริษัท ฯ มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและภูมิภาคนี้ โดยการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย ภายใต้ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมการผลิต และการบริหารจัดการชิ้นส่วน รวมถึงการสร้างบุคลากรคนไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทเครือข่ายธุรกิจของ โตโยตา ในภูมิภาคนี้

TMAP-EM เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งที่ 3 ของ โตโยตา นอกประเทศญี่ปุ่น ต่อจากสหรัฐอเมริกา และยุโรป ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแม่ ให้รับผิดชอบการสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน 11 ประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมถึงทวีปอเมริกาใต้ และแอฟริกา ภายใต้สโลแกน CHALLENGE THE DREAM เพื่อพัฒนาให้เกิดการผลิตรถยนต์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ TMAP-EM ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยและภูมิภาคนี้ให้ก้าวสู่ระดับโลกอีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2558
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/D4bBw

Follow autoinfo.co.th