บทความ

เอ.พี. ฮอนด้า ฯ จัดประกวดแผนการตลาด


บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดแผนการตลาด MARKETING PLAN CONTEST BY A.P. HONDA ครั้งที่ 8

สุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า โครงการนี้มีเป้าหมาย คือ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถด้านการตลาดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาตลอดการแข่งขันทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้ไปแล้วมากกว่า 1,900 ทีม หรือมากกว่า 10,000 คนจากทั่วประเทศ

สำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 1. การอบรมเนื้อหาด้านการตลาดและการจัดกิจกรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในแวดวงการตลาด 2. นำเสนอแผนการตลาดและความคิดสร้างสรรค์ต่อหน้าคณะกรรมการโดยสมาชิกกลุ่ม 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำแผนการตลาดที่ได้เคยนำเสนอมาปฏิบัติจริงผ่านการทำกิจกรรม สู่กลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา 1 วัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2558
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zwHUm

Follow autoinfo.co.th