นุสรา เงินเจริญ
บางจาก ฯ
จัดโครงการ สุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน
บางจาก ฯ จัดโครงการ สุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน

ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระชมมายุครบรอบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 บริษัท ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง ศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดบอร์ดนิทรรศการความรู้ "ไบโอดีเซล และแกสโซฮอล วิถีพอเพียงของ คนไทย" เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และสายพระเนตรอันกว้างไกล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในด้านพลังงานทดแทน

สำหรับการจัดประกวดดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 3,000 โรงเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัครเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา และสามารถนำผลงานไป ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อ ได้อ่านเพื่อศึกษาหาความ รู้ รวมทั้งมีการประกวดพิธีกรในการนำเสนอความรู้ไบโอดีเซล และแกสโซฮอล เพื่อเป็น "BRAND AMBASSADOR" ด้านพลังงานของบริษัท ฯ

ทั้งนี้การประกวดแบ่งออกเป็นระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทีมเยาวชนของโรงเรียนที่ชนะเลิศ ระดับประเทศ จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้ชนะการประกวดระดับภูมิภาค 25 โรง เรียน จะได้เข้าร่วมอบรม "ค่ายเยาวชนพลังงานทดแทน" เพื่อเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน เทคนิควิธีการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ วิธีการเป็นพิธีกรนำเสนอบนเวทีสาธารณะอย่างมืออาชีพ จากดารา และผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ปตท. ฯ แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ NGV

ณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปตท. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการขนส่ง และรถโดยสารหลายรายได้มีการนำเข้าเครื่องยนต์ใช้ NGV มาทดลองติดตั้งใช้งานเอง ซึ่งการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการนำเข้ามาจากโรงงานผู้ผลิตจากต่างประเทศ โดยเป็นการซื้อขายขาด ทำให้ผู้ประกอบการขนส่ง และรถโดยสารต้องดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องยนต์ด้วยตนเอง ไม่มีผู้แทนจำหน่ายคอยให้บริการหลังการขายภายในประเทศไทย

ซึ่งนับเป็นโอกาสที่น่ายินดี ที่ บริษัท เมโทร แมชีนเนอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย เครื่องจักรหนัก ชั้นนำของประเทศ และมีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ทั่วประเทศ ได้ตกลงเป็นผู้แทน จำหน่ายเครื่องยนต์ใช้แกสธรรมชาติ NGV ให้กับบริษัท เซียงไฮ้ ดีเซล เอนจิน จำกัด ที่นอกจากจะทำให้มีบริษัทผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริการหลังการขาย ไม่ต้องเป็นห่วงว่า จะมีปัญหาเรื่องบริการหลังการขายในอนาคต ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องยนต์ NGV มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้วย

โดยที่ผ่านมา ปตท. ฯ ได้เปิดโครงการ "กรุงเทพฟ้าใสด้วย NGV" เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศใน เขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ซึ่ง ปตท. ฯ พิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เพื่อการติดตั้ง หรือดัดแปลงรถโดยสารให้ใช้ NGV รวมถึงการจัดซื้อรถ โดยสาร NGV ใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ คือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาดที่น่าอยู่อาศัย อันเนื่องมาจากการนำ แกส NGV มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ จะสามารถลดปริมาณสารพิษที่สะสมในอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ปตท. ฯ ยังเร่งขยายจำนวนสถานีบริการ NGV จากปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้ว 130 สถานี ทั่วประเทศ ให้ครบจำนวน 270 สถานี ภายในสิ้นปี 2550 นี้


บทความที่เกี่ยวข้อง
 
กรุณาเลือกหมวดที่ท่านต้องการ
Event start date
บันทึกธุรกิจ
สโมสรฟอร์มูลา
WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2014 สนามที่ 10 และ 11
ตีฆ้องร้องป่าว
ข่าวธุรกิจยานยนต์
 
 
 
 
 
Test Drive Data | Buyer's Guide | Articles & Event | Photo Gallery | Car Forum | Resource Center | Our Magazines | Our TV Programme | About Us | Site Map
Content is comming.