นุสรา เงินเจริญ
บางจาก ฯ
จัดโครงการ สุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน
บางจาก ฯ จัดโครงการ สุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน

ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระชมมายุครบรอบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 บริษัท ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง ศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดบอร์ดนิทรรศการความรู้ "ไบโอดีเซล และแกสโซฮอล วิถีพอเพียงของ คนไทย" เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และสายพระเนตรอันกว้างไกล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในด้านพลังงานทดแทน

สำหรับการจัดประกวดดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 3,000 โรงเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัครเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา และสามารถนำผลงานไป ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อ ได้อ่านเพื่อศึกษาหาความ รู้ รวมทั้งมีการประกวดพิธีกรในการนำเสนอความรู้ไบโอดีเซล และแกสโซฮอล เพื่อเป็น "BRAND AMBASSADOR" ด้านพลังงานของบริษัท ฯ

ทั้งนี้การประกวดแบ่งออกเป็นระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทีมเยาวชนของโรงเรียนที่ชนะเลิศ ระดับประเทศ จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้ชนะการประกวดระดับภูมิภาค 25 โรง เรียน จะได้เข้าร่วมอบรม "ค่ายเยาวชนพลังงานทดแทน" เพื่อเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน เทคนิควิธีการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ วิธีการเป็นพิธีกรนำเสนอบนเวทีสาธารณะอย่างมืออาชีพ จากดารา และผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ปตท. ฯ แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ NGV

ณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปตท. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการขนส่ง และรถโดยสารหลายรายได้มีการนำเข้าเครื่องยนต์ใช้ NGV มาทดลองติดตั้งใช้งานเอง ซึ่งการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการนำเข้ามาจากโรงงานผู้ผลิตจากต่างประเทศ โดยเป็นการซื้อขายขาด ทำให้ผู้ประกอบการขนส่ง และรถโดยสารต้องดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องยนต์ด้วยตนเอง ไม่มีผู้แทนจำหน่ายคอยให้บริการหลังการขายภายในประเทศไทย

ซึ่งนับเป็นโอกาสที่น่ายินดี ที่ บริษัท เมโทร แมชีนเนอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย เครื่องจักรหนัก ชั้นนำของประเทศ และมีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ทั่วประเทศ ได้ตกลงเป็นผู้แทน จำหน่ายเครื่องยนต์ใช้แกสธรรมชาติ NGV ให้กับบริษัท เซียงไฮ้ ดีเซล เอนจิน จำกัด ที่นอกจากจะทำให้มีบริษัทผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริการหลังการขาย ไม่ต้องเป็นห่วงว่า จะมีปัญหาเรื่องบริการหลังการขายในอนาคต ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องยนต์ NGV มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้วย

โดยที่ผ่านมา ปตท. ฯ ได้เปิดโครงการ "กรุงเทพฟ้าใสด้วย NGV" เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศใน เขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ซึ่ง ปตท. ฯ พิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เพื่อการติดตั้ง หรือดัดแปลงรถโดยสารให้ใช้ NGV รวมถึงการจัดซื้อรถ โดยสาร NGV ใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ คือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาดที่น่าอยู่อาศัย อันเนื่องมาจากการนำ แกส NGV มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ จะสามารถลดปริมาณสารพิษที่สะสมในอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ปตท. ฯ ยังเร่งขยายจำนวนสถานีบริการ NGV จากปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้ว 130 สถานี ทั่วประเทศ ให้ครบจำนวน 270 สถานี ภายในสิ้นปี 2550 นี้


บทความที่เกี่ยวข้อง
 
กรุณาเลือกหมวดที่ท่านต้องการ
Event start date
อีตั้น อิมปอร์ท ฯ เผยผลประกอบการปี 2558
อีซูซุ สยายปีกตลาดลาว และกัมพูชา
มาเซราตี เผยแผนตลาดปี 2559
ปตท. ฯ แจงผลประกอบการปี 2558
ไทยบริดจสโตน ฯ สนับสนุนนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง
 
 
 
 
 
Test Drive Data | Buyer's Guide | Articles & Event | Photo Gallery | Car Forum | Resource Center | Our Magazines | Our TV Programme | About Us | Site Map
Content is comming.